Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Utworzono dnia 02.03.2018
Czcionka:

Regulamin konkursu na Palmę Wielkanocną

 

Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej

 

Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania palm wielkanocnych
 • prezentacja palmy wielkanocnej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień artystycznych dzieci młodzieży i dorosłych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturalnej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy
 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest Palma Wielkanocna

 

Kategorie wiekowe:

 1. Dzieci 7-12 lat
 2. Młodzież 13-18 lat
 3. Dorośli 18»

 

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie nagród

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Krynica Morska.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Praca konkursowa ma być wykonana z materiałów naturalnych: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.
 4. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
 •  imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora.
 • w przypadku osób niepełnoletnich, imię i nazwisko rodzica/opiekuna
 1. Dostarczenie palmy w terminie do 16.03.2018 r. do godz. 17.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 3. Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie w całości pokrywa uczestnik konkursu. 

 

Przebieg konkursu i ocena:

 1. Przebieg Konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny przygotowanych prac Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Przy ocenie palm Komisja zastosuje następujące kryteria;
 • pomysłowość i inwencję twórczą  uczestników konkursu
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów
 • estetykę wykonania pracy

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęć i publikacji wizerunku uczestników konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora, umieszczania danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej Organizatora.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 22 marca 2018 r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej.

 

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną:

Tel.: 55 247 65 07

Adres ul. Gdańska 108; 82-120 Krynica Morska

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin konkursu na Palmę Wielkanocną

Utworzono dnia 02.03.2018, 12:27